Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541012

Valstybinis kodas

362101201

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizažistas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

5 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

14 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizažistas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2776

Programos apimtis kreditais

40
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji kosmetikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi odos anatomijos ir fiziologijos, kosmetinės chemijos pagrindų, medžiagotyros, dekoratyvinės kosmetikos darbo technologijos, koloristikos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigos praktinio mokymo kabinete arba grožio salone. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami makiažo atlikimo, medžiagų tyrimo ir kt. gebėjimai.
Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.