Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540417

Valstybinis kodas

362041702

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Darbo organizavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Įmonės darbo organizatorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

13 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Įmonės darbo organizatorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2760

Programos apimtis kreditais

40
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji įmonės darbo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi vadybos, ekonomikos teorijos pagrindų, įmonių ekonomikos ir finansų, teisės pagrindų, buhalterinės ir mokesčių apskaitos, darbo su asmeniniu kompiuteriu, psichologijos pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės darbo organizavimo, vadovavimo, darbo su pagrindinėmis MS Office programomis, dokumentų tvarkymo ir kiti gebėjimai.