Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Valstybinis kodas

261081106

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520811

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali verstis žemės ūkio veikla ir miškininkyste

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

4 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio srities išsilavinimo ir siekiantiems pradėti ūkininkauti ir įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. Klausytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi Bendrosios žemės ūkio politikos, Augalininkystės, Gyvulininkystės, Veterinarijos pagrindų, Žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, Verslumo pagrindų, veiklos apskaitos ir teisės, Miškininkystės pagrindų, Aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos. Praktinius užsiėmimus klausytojai atliks ūkininkų ūkiuose, bendrovėse, perdirbimo įmonėse, mokslo tiriamuosiuose institutuose ir kt. Iš viso teorinio mokymo trukmė – 179 val., (4,5 sav.), praktinio mokymo trukmė – 141 val. (3,5 sav.) Praktikos trukmė – 1 savaitė. Praktinio darbo tema turi būti susijusi su būsimojo ūkininko veikla jo ūkyje. Praktinis darbas gali būti atliekamas Žaliojo diplomo ūkiuose, bendrovėse, įmonėse, mokslo bandomuosiuose ūkiuose. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami įgūdžiai ūkyje – augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos ar miškininkystės srityse ir kt. gebėjimai. Programa baigiama praktinio darbo ataskaitos parengimu ir pristatymu. Asmeniui, sėkmingai baigusiam programą, suteikiama kompetencija verstis žemės ūkio veikla ir miškininkyste. Mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.