Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių elektromechaniko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540716

Valstybinis kodas

330071605

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių elektromechanikas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Automobilių elektromechaniko rengimo standartas, S352504

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Automobilių elektromechanikas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2492
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji automobilių elektros įrengimų remontininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių sandaros, jų elektros įrengimų, instaliacijos ir remonto technologijų, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų, elektrinių matavimų, žaliavų asortimento, braižybos ir elektros schemų skaitymo, bendrosios šaltkalvystės ir elektromontavimo darbų technologijų, automobilių įpurškimo sistemų instaliacijos, apšvietimo ir kontrolės-matavimo prietaisų techninės priežiūros, reguliavimo ir remonto, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, darbų saugos ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, laboratorijose, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių diagnostikos ir remonto darbai. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami matavimo prietaisų techninės priežiūros, darbo su diagnostikos prietaisais gebėjimai.