Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Valstybinis kodas

267061101

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3510611

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programa skirta asmenims turintiems fizinę negalią

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

21 Programos anotacija PR3 Kompiuterių naudojimo pagrindų klausytojai mokomi dirbti su viena iš populiariausių operacinių sistemų (MS Windows), išmoks rinkti, maketuoti, redaguoti tekstus, įrašyti dokumentą į aplanką, įkelti programinę įrangą. Be to, besimokantieji susipažins su interneto galimybėmis bei darbo principais ir mokysis naudotis informacijos paieškos sistemomis bei programomis, elektroniniu paštu, susipažins su informacijos archyvavimo priemonėmis, antivirusinėmis programomis.
Veiklos su įvardintomis programomis įgūdžiai gali būti panaudoti bet kuriose kompiuterizuotose darbo vietose, atliekant biuro (raštinės) užduotis.
Kompiuterių naudojimo pagrindų mokymo programa skirta asmenims su fizine negale, turintiems pagrindinį išsilavinimą.