Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Valstybinis kodas

161072201

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520722

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti dailidės padėjėju

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

8 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailidės padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi brėžinių skaitymo, dailidės darbo technologijos, profesinių skaičiavimų, darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų, ekonomikos ir darbo teisės pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta medienos apdirbimo, statybos įmonėse. Pirmasis praktinio mokymo etapas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ( trukmė - 2 savaitės). Antrasis praktinio mokymo etapas vyksta medienos apdirbimo ar statybos įmonėje (trukmė - 3,2 savaitės). Praktinio mokymo trukmė - 5,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami brėžinių skaitymo, dailidės darbo ir kt. gebėjimai.
Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.