Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521013

Valstybinis kodas

262101303

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Virėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Virėjo rengimo standartas, S381104

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

9 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

23 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Virėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15

Programos moduliai

2258

Programos apimtis kreditais

59
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Virėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti virėju.
Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, turi:
gebėti organizuoti virtuvės darbą, greitai atlikti pirminį maisto produktų paruošimą, pagaminti ir patiekti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, užkandžius ir gėrimus, desertus, saugiai naudotis technologiniais įrengimais ir inventoriumi, naudotis apskaitos ir informacinėmis technologijomis, įvertinti produktų kokybę, pristatyti patiekalus ir valgiaraštį užsienio kalba, savarankiškai paskaičiuoti produktų kiekį, išeigos normas ir patiekalų kainą;žinoti maisto produktų ir priedų asortimentą, paskirtį, kokybinius reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, maisto šiluminio paruošimo būdus, patiekalų gaminimo technologijas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, darbų organizavimo ir apskaitos pagrindus;mokėti dirbti su technologiniais įrengimais ir inventoriumi, atrinkti produktus ir ruošti įvairius patiekalus, organizuoti savo darbą.
Virėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo mokymo programą.
Norintiems siekti virėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję virėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti virėjo darbą restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kitose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.