Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520715

Valstybinis kodas

262071503

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Metalo apdirbimo staklininko rengimo standartas, S352103

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

6 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

20 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2215

Programos apimtis kreditais

55
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji metalo apdirbimo staklininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialiosios metalo apdirbimo technologijos, medžiagų pažinimo, techninės braižybos, techninių matavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įvairiose metalo apdirbimo įmonėse, cechuose ir kt. Praktinio mokymo trukmė – 15,5 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su įvairių tipų metalo pjovimo staklėmisgebėjimai.
Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.