Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sekretoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540415

Valstybinis kodas

362041501

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Biuro administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sekretorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

12 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

4 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sekretorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2210

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji sekretoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi raštvedybos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos, kalbos kultūros, užsienio kalbos, tarnybinės etikos ir etiketo, raštinės darbo organizavimo.
Praktinis mokymas vyksta bet kokioje įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami, raštvedybos, užsienio kalbos, raštinės darbo organizavimo, darbo kompiuteriu ir kiti gebėjimai. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą negu numatyta programoje arba įgijusiems patirtį, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.
Sekretoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems vidurinį išsilavinimą.