Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymo programa

Švietimo sritis

Higiena ir profesinė sveikata

Valstybinis kodas

260102204

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521022

Švietimo posritis

Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

teisė dirbti kėlimo platformos operatoriumi

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 2, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 2, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
Mokymo programa yra suskirstyta į penkias mokymo dalis – M1, M2, M3.
Programos turinys:
- teorinis mokymas (M1 mokymo dalis „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ – 10 val.; M 2 mokymo dalis „Iš platformos (lopšio) valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai įrenginiai“ – 12 val.; M3 mokymo dalis „Mobiliosios kėlimo platformos” – 6 val.) – 28 val.;
- praktinis mokymas (M2 mokymo dalis – 20 val., M3 mokymo dalis – 16 val.) – 36 val.