Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

260104103

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

teisė dirbti nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriumi

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 2, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
- teorinis mokymas (Bendrieji reikalavimai – 3 val., Nuo žemės valdomų tiltinių kranų konstrukcija ir veikimo principas – 8 val., Kėlimo reikmenys – 4 val., Nuo žemės valdomų tiltinių kranų pastatymas, priežiūra ir naudojimas – 12 val., Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai – 5 val.) – 32 val.;
- praktinis mokymas su nuo žemės valdomais tiltiniais kranais – 40 val.