Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521013

Valstybinis kodas

T32101303

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Padavėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Padavėjas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-14

Programos moduliai

20185

Programos apimtis kreditais

25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą padavėją gebantį dirbti įvairiose maitinimo įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 2 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Pasiruošimas aptarnauti svečius; Svečių aptarnavimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos lankytojų aptarnavimo kompetencijos. Asmenys, įgiję padavėjo kvalifikaciją, galės dirbti visuomeninio maitinimo įmonėse.