Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

262104115

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta parengti TR2 kategorijos traktorininkus, gebančius dirbti 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniais žemės ir miškų ūkio traktoriais, vikšriniais traktoriais ir traktorių junginiais su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriais su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.). Siekiant šių tikslų būsimieji TR2 kategorijos traktorininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo taisyklių. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje kurio trukmė – 8 val.; antrasis etapas – mokymo įstaigoje arba pas darbdavį, kurio trukmė – 12 val. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami traktoriaus valdymo, jo priežiūros ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti TR2 kategorijos traktorius. Baigus TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.