Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailidės mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520722

Valstybinis kodas

162072201

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dailidė/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

30 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dailidė/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1339

Programos apimtis kreditais

40
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailidės mokomi: brėžinių skaitymo, pastatų dalių, medžiagų pažinimo, dailidės darbų technologijos, profesinių skaičiavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir statybos objekte. Praktinio mokymo trukmė 17 savaičių. Jo metu formuojami ir lavinami medienos apdirbimo, medinių konstrukcijų montavimo, įrengimo gebėjimai.
Dailidės mokymo programa skirta asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą.