Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sekretoriaus-referento mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540415

Valstybinis kodas

362041502

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Biuro administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sekretorius-referentas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

15 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sekretorius-referentas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1323

Programos apimtis kreditais

31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji sekretoriai-referentai teorinių užsiėmimų metu mokomi planuoti darbo dieną, organizuoti raštinės darbą, dirbti kompiuteriu, raštvedybos, vadybos pagrindų, teisinių žinių ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta bet kokioje įmonėje. Jo metu tobulinami raštinės darbo organizavimo, darbo laiko planavimo, darbo kompiuteriu, užsienio kalbos, raštvedybos gebėjimai. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą negu numatyta programoje arba įgijusiems patirtį, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.