Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Valstybinis kodas

262071604

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programai taikomas didesnis brangumo koeficientas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

12 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1314

Programos apimtis kreditais

53
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji lengvųjų automobilių kėbulo taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, medžiagų pažinimo, bendrosios automobilio sandaros, automobilio kėbulo remonto bendrosios technologijos, kompiuterinio raštingumo pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir įvairiose lengvųjų automobilių aptarnavimo įmonėse, autoservisuose. Praktinio mokymo trukmė – 17 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami naudojimosi įrankiais ir įrenginiais, kėbulo detalių dažymo gebėjimai.