Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaitininko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3510411

Valstybinis kodas

267041101

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Apskaitininkas/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programa skirta nežymaus ir vidutinio judesio ir padėties sutrikimo negalią turintiems žmonėms.

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

19 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

14 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Apskaitininkas/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1309

Programos apimtis kreditais

36
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

21 Programos anotacija PR3 Būsimieji apskaitininkai mokomi šių dalykų:
1. Darbuotojų sauga ir sveikata;
2. Socialinė kompetencija;
3. Teisės pagrindai;
4. Informacinės technologijos;
5. Įmonių ekonomika;
6. Mokesčiai;
7. Finansinė ir valdymo apskaita;
Teoriniam mokymui skiriama 30% mokymui skirtų valandų, tai sudaro - 236 val. Praktiniams įgūdžiams formuoti skiriama 70 % studijų laiko, tai sudaro 534 val. Praktinis mokymas vyks mokymo įstaigoje (61% praktinio mokymo valandų, tai sudaro 324 val.) bei realioje darbo vietoje (39% praktinio mokymo valandų, tai sudaro 210 val. )
Apskaitininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems nežymaus ir vidutinio judesio ir padėties sutrikimo negalią. Minimalus išsilavinimas, siekiant įgyti apskaitininko išsilavinimo, - pagrindinis.