Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520732

Valstybinis kodas

262073207

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Pastatų apšiltintojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

23 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Pastatų apšiltintojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1248

Programos apimtis kreditais

48
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji pastatų apšiltintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, brėžinių supratimo ir skaitymo, pastatų konstrukcijų pažinimo, apšiltinimo darbų technologijų išmanymo, šiluminės fizikos, aukštalipio darbų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė – 17 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų apšiltinimo, brėžinių skaitymo ir kt. gebėjimai.
Pastatų apšiltintojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.