Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šaltkalvio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520715

Valstybinis kodas

262071506

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Šaltkalvis, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

16 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Šaltkalvis, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1246

Programos apimtis kreditais

33
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji šaltkalviai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialiosios technologijos, medžiagų pažinimo, techninės braižybos, techninių matavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įvairiose metalo apdirbimo įmonėse, cechuose ir kt. Praktinio mokymo trukmė – 8,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įrenginių remonto, techninių skaičiavimo atlikimo ir kt. gebėjimai.
Šaltkalvio mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.