Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541012

Valstybinis kodas

362101202

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

5 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

40 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1229

Programos apimtis kreditais

53
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji plataus profilio kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kirpėjo darbo technologijos, medžiagotyros, sanitarijos ir higienos, estetikos ir aptarnavimo kultūros, darbų saugos, piešimo pagrindų, specialybės užsienio kalbos, apie elektroninius kasos aparatus, apskaitos, atsiskaitomybės, verslo pradmenų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta kirpyklose, grožio salonuose. Praktinio mokymo trukmė – 20,5 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami plaukų kirpimo, dažymo ir kt. gebėjimai.
Plataus profilio kirpėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.