Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Padavėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

362101302

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Padavėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

10 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Padavėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15

Programos moduliai

1225

Programos apimtis kreditais

46
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Padavėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti padavėju.
Asmuo, įgijęs padavėjo kvalifikaciją, turi:
gebėti įvairiais tipais serviruoti stalus, komponuoti gėlių puokštes, sudaryti pusryčių, pietų, vakarienės, įvairių pobūvių valgiaraščius, sutikti ir išlydėti lankytojus, rekomenduoti patiekalus ir gėrimus, priimti užsakymus, patiekti valgius ir gėrimus, nurinkti naudotus indus ir įrankius, atsiskaityti su lankytojais, naudoti kasos ir kitus technologinius įrenginius, sudaryti prekinę-piniginę apyskaitą, bendrauti užsienio kalba;žinoti stalo indų, įrankių, aptiesalų asortimentą ir paskirtį, stalų serviravimo tipus, eiliškumą ir taisykles, pobūvių rūšis ir jų organizavimo ypatumus, valgiaraščių ir kainoraščių sudarymo principus, valgių ir gėrimų asortimentą, kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir patiekimo ypatumus, siūlomų patiekalų kulinarines charakteristikas, darbo saugos ir ,higienos normų reikalavimus, profesinės etikos ir protokolo reikalavimus, apskaitos principus;mokėti serviruoti stalus, profesionaliai aptarnauti lankytojus, dirbti su įrenginais, organizuoti savo darbą,.
Padavėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal padavėjo mokymo programą.
Norintiems siekti padavėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję padavėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti padavėjo darbą restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.