Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baldžiaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520722

Valstybinis kodas

217072201

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Baldžius/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

75 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

59 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Baldžius/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1154

Programos apimtis kreditais

170
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji baldžiai mokomi baldų (minkštųjų, sekcijinių bei grotelinių) konstrukcijos, paskirties ir gamybos technologijų, medienos apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrengimų ir įrankių naudojimo ir priežiūros, elektrotechnikos, braižybos, dizaino pagrindų ir kompiuterinės grafikos, baldų konstravimo, žaliavų savybių, medžiagų kiekių skaičiavimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, medienos apdirbimo ir baldų gamybos pramonės įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 52 savaitės. Jo metu įvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, baldų gaminimo ir kt. gebėjimai.
Baldžiaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.