Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tinkuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520732

Valstybinis kodas

262073213

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Tinkuotojas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

15 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Tinkuotojas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1146

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji tinkuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi 4 modulių: bendrųjų statybos darbų, skiedinio maišyklių ir tinkavimo agregatų, vidutinio sudėtingumo tinkavimo darbų, pastolių įrengimo ir aukštalipių darbų. Kiekvieno modulio mokymo turinys susideda iš teorinio ir praktinio mokymo.
Antrajame, trečiajame ir ketvirtajame moduliuose šalia praktinio mokymo mokomosiose dirbtuvėse numatytas praktinis mokymas statybos objekte, kuriam vadovauja profesijos mokytojas ir jo trukmė – 11,5 savaitės. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami bendrieji statybų ir kt. gebėjimai.
Tinkuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.