Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dažytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520732

Valstybinis kodas

262073203

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dažytojas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

19 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dažytojas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1143

Programos apimtis kreditais

37
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji dažytojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi paviršių paruošimo dažymui, dažymo vandeniniais ir nevandeniniais dažais, tapetavimo darbų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir statybos įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami dažymo, tapetavimo ir kt. gebėjimai.
Dažytojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.