Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Valstybinis kodas

362071602

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

16 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1136

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, medžiagų pažinimo, bendrosios automobilio sandaros, diagnozavimo ir matavimo priemonių, maitinimo sistemų sandaros ir techninės priežiūros ir remonto ir kitų dalykų..
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 2 savaitės; antrasis etapas – įvairiose autotransporto remonto įmonėse, kurio trukmė – 10 savaičių. Visa praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių maitinimo sistemos priežiūros, medžiagų pažinimo gebėjimai.