Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Komercijos agentas/3

Pavadinimas anglų kalba

Trade agent

Valstybinis kodas

PROFKVAL00224

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Komercijos agento kvalifikacija reikalinga norint dirbti komercijos agentu prekybos įmonėje. Būsimieji komercijos agentai gebės surasti vidaus ir užsienio rinkų gamintojus, tiekėjus bei platintojus, sudaryti su jais sutartis ir jas anuliuoti, užsakyti prekes ir transportą, numatyti atvežimo grafikus ir maršrutus, nustatyti prekių kokybę ir realizavimo terminus, įforminti prekių priėmimą ir realizavimą, apskaičiuoti prekių kainas, nustatyti bendrąsias pajamas, apskaičiuoti PVM, atlikti pervedimus į sąskaitą ir nurašymus iš sąskaitos, reklamuoti prekes, efektyviai derėtis su gamintojais ir tiekėjais, dirbti su specialiomis kompiuterinėmis programomis. Žinos didmeninės ir mažmeninės prekybos organizavimo principus, įmonių specializaciją, rinkos ekonomikos pagrindus, marketingo tarptautinės prekybos, prekių rinkos ir konkurencijos planavimo principus, rinkos tyrimo bei suskirstymo segmentus, reklamos organizavimo , kainų reguliavimo principus. Gebės dalykiškai bendrauti, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir priimti sprendimus suteiktos atsakomybės ribose, efektyviai bendrauti su gamintojais. Komercijos agento kvalifikaciją galima įgyti pirminio ar tęstinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal komercijos agento mokymo programą. Norint įgyti viešbučio ekonomo kvalifikaciją, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję komercijos agento kvalifikaciją asmenys galės dirbti komercijos agentu prekybos įmonėje ar pradėti savo verslą.