Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gipskartonio montuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Gypsum board installer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00168

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, skaito eskizus, nesudėtingus brėžinius, sudaro lakštinių medžiagų supjaustymo schemas, apskaičiuoja reikalingų medžiagų kiekį, parenka reikiamas medžiagas, mechanizmus, įrankius ir prietaisus, moka jais naudotis, montuoja sienų, pertvarų, lubų konstrukcijas, įrengia langų ir durų angas, aptaiso angokraščius, užpildo siūles, įrengia sausąsias grindis, įvertina atlikto darbo kokybę, nustato defektus, juos taiso.