Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Frezuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Milling-machine operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL00162

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino frezavimo staklių tipus, paskirtį, konstrukciją, naudojamus įrankius ir įrangą, frezuoja vidutinio sudėtingumo detales įvairiomis frezavimo staklėmis, žino techninių matavimų pagrindus, naudojasi kontrolės matavimo įrankiais; teisingai pasirenka medžiagas ir žaliavas; skaito darbo brėžinius, naudojasi kontrolės matavimo įrankiais; teisingai pasirenka medžiagas ir žaliavas; skaito darbo brėžinius, eskizuoja, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos reikalavimų.