Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis/3

Pavadinimas anglų kalba

Structural engineer for repair of motor vehicles

Valstybinis kodas

PROFKVAL00051

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: nustato autotransporto priemonės techninę būklę, nustato atskirų mazgų, agregatų, mechanizmų gedimus, jų priežastis ir remonto būklę, nuima, išardo bei surenka agregatus, mazgus, išbando agregatus, mazgus ir pastato į vietą, atlieka mechanizmų reguliavimo darbus, atlieka šaltkalviškus remonto darbus, atlieka autotransporto priemonių techninę priežiūrą, skaito nesudėtingus surinkimo brėžinius, racionaliai organizuoja darbo vietą, laikosi darbuotojų augos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų.