Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Timber processing assistant

Valstybinis kodas

C316201

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pagalbiniai darbai medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, hidrauliniai transportavimo įrenginiai, įvairaus tipo stacionarūs transporteriai, rūšiavimo linijos, pakavimo įrenginiai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.
Papildoma informacija: medienos apdirbėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kitais padėjėjo darbus reglamentuojančiais dokumentais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.
2. Transportuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius.
3. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą pagal nurodymus.
4. Rūšiuoti medieną.
5. Padėti apdirbti medieną staklėmis ir linijomis.
6. Smulkinti medienos apdirbimo atraižas.
7. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais prieš apdailą pagal nurodymus.
8. Pakuoti medienos medžiagas, ruošinius bei pusfabrikačius.
9. Pakuoti baigtinę produkciją.