Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

I156304

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pusgaminių, šaltųjų ir karštųjų patiekalų, užkandžių, garnyrų, salotų gaminimas ir jų apipavidalinimas.
Tipinės darbo priemonės: mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, technologijos kortelės, maisto gaminimo įrankiai, valymo priemonės, higienos žurnalai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: virėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, sveikos mitybos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
2. Parinkti darbui virtuvės įrenginius, inventorių, įrankius ir juos prižiūrėti.
3. Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą.
4. Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį.
5. Gaminti pusgaminius.
6. Gaminti karštuosius patiekalus.
7. Įvertinti pusgaminių ir karštųjų patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
8. Gaminti šaltuosius patiekalus ir užkandžius.
9. Gaminti salotas.
10. Gaminti pagrindinius ir daržovių garnyrus.
11. Įvertinti šaltųjų patiekalų, užkandžių, salotų ir garnyrų kokybę ir juos apipavidalinti.
12. Pildyti higienos žurnalus.
13. Ženklinti pusgaminius ir patiekalus, fiksuojant produkcijos pagaminimo laiką.
14. Stebėti maisto produktų ir žaliavų kiekį.
Specializacijos „Tautinio paveldo patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio paveldo patiekalų gamybai.
2. Gaminti tautinio paveldo patiekalus.
3. Įvertinti tautinio paveldo patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Specializacijos „Barbekiu ir grilio patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas barbekiu ir grilio patiekalų gamybai.
2. Gaminti ir patiekti barbekiu ir grilio patiekalus.
3. Įvertinti barbekiu ir grilio patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Specializacijos „Saldžiųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų gamybai.
2. Gaminti saldžiuosius patiekalus.
3. Įvertinti saldžiųjų patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.