Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konditeris, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Confectioner

Valstybinis kodas

I156402

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: konditerijos gaminių gaminimas.
Tipinės darbo priemonės: mechaniniai ir automatizuoti konditerijos gaminių įrenginiai, įrankiai ir priemonės, technologijos kortelės, elektrinė viryklė, valymo priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: konditeris savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, sveikos mitybos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys gebės dirbti restoranuose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, konditerijos cechuose, kaimo turizmo sodybose.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
2. Prižiūrėti konditerijos gaminių gamybos įrenginius ir reikmenis.
3. Maišyti ir minkyti bemielę tešlą.
4. Gaminti bemielės tešlos gaminius.
5. Maišyti ir minkyti mielinę tešlą.
6. Gaminti mielinės tešlos gaminius.
7. Parinkti ir paruošti žaliavas konditerijos gaminiams gaminti.
8. Gaminti konditerijos gaminių pusgaminius.
9. Gaminti cukrinės konditerijos gaminius.
10. Gaminti kreminės konditerijos gaminius.
11. Gaminti apipavidalinimo ir dekoravimo elementus.
Specializacijos „Šakočių gamyba“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti šakočiams kepti reikalingas žaliavas.
2. Kepti šakočius.