Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis remontininkas/3

Pavadinimas anglų kalba

Locksmith/repairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01757

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai naudojasi mechanizuotais ir rankiniais šaltkalviškais įrankiais, kėlimo ir transportavimo įrenginiais, kontrolės ir matavimo prietaisais ir įtaisais, skaito darbo brėžinius, kinematines schemas, sudaro detalių eskizus, žino fizikines ir mechanines medžiagų savybes, žino antikorozinių, tepimo, aušinimo medžiagų savybes, vartojimo galimybes, teisingai pasirenka pjovimo įrankių geometriją, teisingai juos užgalanda, atlieka šaltkalviškas medžiagų apdorojimo operacijas 7-11 tikslumo kvalitetų ribose, nustato darbų technologinį eiliškumą, žino terminio ir termocheminio apdirbimo galimybes, atlieka vidutinio sudėtingumo remontą, detalių defektavimą, nustato detalių defektų rūšis, šalinimo būdus, pasirenka surinkimo būdą po remonto, teisingai taiko detalių sujungimą ir jų tvirtinimą, atlieka nesudėtingų mechanizmų einamąjį remontą, remontuoja sudėtingesnius mechanizmus, padedant aukštesnės kvalifikacijos darbininkui.