Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tekintojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Turner

Valstybinis kodas

PROFKVAL01744

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino tekinimo staklių tipus, įrankius; pjovimo režimus apdirbant įvairius paviršius, tekina vidutinio sudėtingumo detales universaliomis tekinimo staklėmis; gręžia, gilina, plečia kiaurymes; ištekina ištisines ir aklinąsias angas, griovelius, fasoninius paviršius; įpjauna vidinius ir išorinius sriegius sriegpjovėmis, sriegikliais ir sriegimo peiliais, žino tolerancijų ir suleidimų sistemas, kontrolės ir matavimo įrankius, sudaro detalių eskizus, skaito mazgų surinkimo brėžinius, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, taisyklių; suteikia pirmą pagalbą nukentėjusiam.