Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvėjas-operatorius/3

Pavadinimas anglų kalba

The tailor-operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01732

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošia darbui (valo, sutepa, užtaiso, reguliuoja) siuvimo mašiną, patikrina siuvimo mašinos veikimą, naudojasi mažosios mechanizacijos priemonėmis, patikrina kirpinių kokybę bei reikalingas atžymas kirpiniuose, parenka adatą pagal siūlų numerį ir audinių savybes, skiria medžiagų gerąją ir blogąją puses, nustato išilginio siūlo kryptį, siuva petinių gaminių atskirus mazgus, siuva juosmeninių gaminių atskirus mazgus, sujungia atskirus technologinius mazgus į gaminį, patikrina atskiros operacijos kokybę.