Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas/1

Pavadinimas anglų kalba

Repairman of cars body

Valstybinis kodas

PROFKVAL01697

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: paruošia darbo vietą, skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius ir schemas, saugiai naudoja įrankius, elektroninius matavimo prietaisus ir technologinę įrangą, nustato kėbulo remonto darbų eiliškumą, parenka konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, naudojamas automobilių kėbulo remonto ir priežiūros darbuose, atlieka įvairius šaltkalviškus darbus, ardo, suvirina ir remontuoja automobilio kėbulą, paruošia kėbulo detales dažymui, virina ir nustato suvirinimo defektus, lygina kėbulą rankiniu ir mechanizuotu būdais, pakeičia kėbulo detales.