Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konditeris/3

Pavadinimas anglų kalba

Cook-confectioner

Valstybinis kodas

PROFKVAL01675

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Konditerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti miltinės konditerijos gaminių konditeriu. Asmuo, įgijęs konditerio kvalifikaciją, turi: gebėti pažinti pagrindines žaliavas, maisto priedus, pakuotes, gebėti nustatyti jų kokybę, pagal konditerijos gaminių receptūras apskaičiuoti pagrindinių žaliavų ir maisto priedų kiekį; saugiai dirbti su įrengimais, inventoriumi, gaminti konditerijos gaminius: paruošti receptūrinius komponentus, formuoti pusgaminius, iškepti pusgaminius ir gaminius (sausainius, pyragus, bandeles ir kt.); dirbti kompiuteriu, papasakoti apie savo darbo vietą, žaliavas ir konditerijos gaminius užsienio kalba; žinoti miltinės konditerijos gaminių asortimentą, žaliavų, maisto priedų, pakuočių ir pusgaminių bei gaminių kokybės charakteristikas, susijusius reglamentus, higienos normas, standartus, suvokti pusgaminių formavimo, kildinimo, kepimo ir kepimo proceso reguliavimo būdus, receptūrinių komponentų, pusgaminių ir gaminių laikymo ir pardavimo sąlygas; mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Konditerio kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal konditerio mokymo programą. Norintiems siekti konditerio kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję konditerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti kepyklose, konditerijos cechuose, restoranuose, kavinėse ir kitose maitinimo įmonėse, gaminančiose konditerijos gaminius, pradėti savo verslą.