Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pardavėjas konsultantas/3

Pavadinimas anglų kalba

The shop - assistant and consultant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01478

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: išmano vartojamąsias ir naudojamąsias prekių savybes, priima ir sandėliuoja prekes, paruošia prekes pardavimui, tiria prekių paklausą, demonstruoja ir reklamuoja prekes, išmano pardavimų ir komunikacijos technologijas, konsultuoja pirkėją ir jį kultūringai aptarnauja, išmano profesinio bendravimo etiką, dirba kasos aparatais, technologiniais prekybos įmonių įrengimais ir kompiuteriais, apskaičiuoja materialines vertybes, prekių kainas, nuolaidas ir antkainius, pildo apskaitos dokumentus.