Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Prekybinės salės darbuotojas/1

Pavadinimas anglų kalba

Stock assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01412

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: pasiruošia ir organizuoja savo darbą, taiko norminius dokumentus, susijusius su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, naudoja informacines technologijas ir technologinę dokumentaciją, ženklina prekes, paruošia (išfasuoja) prekes pardavimui, išdėsto ir išdėlioja prekes, dirba technologiniais įrengimais, aptarnauja lankytojus ir teikia jiems informaciją apie prekes.