Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sienų dažytojas-dekoratorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Wall painter

Valstybinis kodas

PROFKVAL01408

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: eskizuoja dekoruojamą sieną, parenka sienų dekoravimo medžiagas, atlieka sienų dekoratyvinį dažymą pagal projektą, saugiai dirba, skaičiuoja medžiagų ir atliktų darbų kiekius.