Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterių operatorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Computer operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01407

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: išmano kompiuterio, jo atskirų įrenginių funkcijas, paskirtį ir aptarnavimo ypatumus, žino kompiuterių tinklo funkcionavimo ypatumus, moka dirbti su sistemine ir taikomąja programine įranga, žino įmonės dokumentų tvarkymo reglamentą ir geba jo laikytis, suvokia informacijos saugumo ir patikimumo reikšmę ir problemas, žino komunikacinių technologijų teikiamas galimybes ir moka jomis naudotis, žino informacinės visuomenės teisinius, socialinius ir etinius aspektus, moka dokumentus tvarkyti kompiuteriu.