Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininko padėjėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Accountancy assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01405

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

KOMPETENCIJOS - Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti. - Žinoti įmonių organizavimo veiklos ypatumus. - Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje. - Naudotis teisine informacija. - Atlikti ataskaitinio laikotarpio apskaitos procedūras. - Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (pinigini) turtą. - Žinoti atsargų apskaitos būdus ir ilgalaikio turto apskaitą. - Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą. - Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje. - Žinoti gamybinės veiklos ypatumus, apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą. DARBO APRAŠYMAS Apskaitininko padėjėjas registruoja ūkinius procesus apskaitoje, tvarko piniginių operacijų apskaitą, pildo darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, deklaracijas. PROFESINĖS PERSPEKTYVOS Baigęs šios mokymo programos kursą, apskaitininko padėjėjas gali dirbti apskaitininko padėjėju individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse.