Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvimo paslaugų teikėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Sewing servis provider

Valstybinis kodas

PROFKVAL01401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, parenka drabužio modelį, sudaro drabužio detalių brėžinius, parenka medžiagas drabužiui ir numato gamybos režimus, sukerpa drabužį, paruošia drabužį primatavimui, primatuoja, atlieka drėgminio - šiluminio apdorojimo darbus, atlieka rankinius siuvimo darbus, siuva mašinines siūles, apdoroja atskiras drabužio detales, sujungia drabužio dalis į gaminį, naudojasi siuvimo įranga, taiso drabužius.