Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Betonuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

The concreter

Valstybinis kodas

PROFKVAL01328

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-24

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Betonuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybininku. Asmuo, įgijęs betonuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti paruošti betono mišinį mechanizuotu ir rankiniu būdu, atlikti horizontalaus paviršiaus hidroizoliacinius darbus, pagaminti ir montuoti nesudėtingų konstrukcijų klojinius ir juos ardyti, atlikti nesudėtingus armatūros darbus, sudėti armatūros strypynus į klojinius, betonuoti, tankinti ir prižiūrėti betonuojamas konstrukcijas, parinkti reikiamus įrankius, jais naudotis, atlikti betonavimo darbus žiemą, skaityti nesudėtingus darbo brėžinius ir eskizus, suteikti pirmąją pagalbos nukentėjusiamžinoti medžiagų, naudojamų armavimo, klojinių įruošimo, betonavimo darbuose, įtaką betono kokybei ir savybėms, jų savybes panaudojimo būdus, betonavimo darbų žiemą ypatumus, betoninių pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo technologiją, betoninių konstrukcijų priežiūros būdus, įmonės darbuotojų saugos, sveikatos ir darbo higienos reikalavimus, nusimanyti darbo teisės klausimuose mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis,klientais, vadovauti kitiems darbininkams Betonuotojo kvalifikacija įgyjama darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal betonuotojo mokymo programą. Norintiems siekti betonuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję betonuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose statybinėse firmose ir organizacijose arba pradėti savo verslą.