Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kasininkas pardavėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Cashier shop- assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL00589

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-10

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: paruošia darbui įrengimus ir inventorių, paruošia prekes parduoti, priima prekes, naudojasi sandėlių įranga, sandėliuoja prekių atsargas, tiria prekių paklausą, demonstruoja ir reklamuoja prekes, konsultuoja pirkėją ir jį kultūringai aptarnauja, išmano profesinio bendravimo etiką, dirba technologiniais įrengimais, išmano vartojamąsias prekių savybes, apskaičiuoja materialines vertybes, prekių kainas, nuolaidas ir antkainius, pildo apskaitos dokumentus.