Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas/1

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

PROFKVAL00536

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: paruošia virėjo darbo vietą ir planuoja savo darbą, saugiai dirba virtuvės įrankiais, įrenginiais ir inventoriumi, naudojasi technologine dokumentacija, įvertina žaliavų kokybę, atlieka pirminį žaliavų paruošimą, taiko šiluminio paruošimo būdus, paruošia ir patiekia sultinius, sriubas ir padažus, paruošia ir patiekia karštuosius patiekalus, paruošia ir patiekia šaltuosius užkandžius ir patiekalus, paruošia ir patiekia saldžiuosius patiekalus, paruošia ir patiekia karštuosius ir šaltuosius gėrimus, paruošia ir patiekia dietinius ir vegetarinius patiekalus.