Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvėjas/2

Pavadinimas anglų kalba

The tailor

Valstybinis kodas

PROFKVAL00431

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Siuvėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti įmonėse, teikiančiose siuvimo ir taisymo paslaugas.
Asmuo, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudoti įvairios paskirties siuvimo mašinas, parinkti medžiagas drabužiui, saugiai naudotis drabužių gamybos įranga, keisti įrengimų darbo rėžimus, taisyti nesudėtingų siuvimo mašinų gedimus, suderinti drabužio modelį su užsakovu, parinkti ir pritaikyti užsakovo figūrai drabužio konstrukciją, taikyti modeliavimo metodus, parengti drabužio detalių lekalus sukirpti detales, pasiūti drabužį, taisyti drabužį pagal užsakovo pageidavimus, naudotis informacinėmis technologijomis, paruošti drabužį primatavimui, primatuoti, pasiūti drabužį, taisyti drabužį pagal užsakovo pageidavimus;
- žinoti medžiagų savybes, siuvimo ir siuvinėjimo technologijas, ekonomikos ir verslo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, rinkodaros ir rinkos tyrimų pagrindus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis;
Siuvėjo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal siuvėjo mokymo programą.
Norintiems siekti siuvėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję siuvėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti siuvėjais, siuvėjais-sukirpėjais, siuvėjais-siuvinėtojais, susiuvėjais siuvimo įmonėse arba įsteigti individualią verslo įmonę.