Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konditeris/1

Pavadinimas anglų kalba

Cook-confectioner

Valstybinis kodas

PROFKVAL00237

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-10-09

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės kompetencijos: 1. Žinoti miltinės konditerijos gaminių paruošimo technologiją 2. Žinoti konditerijos cecho darbo organizavimo pagrindus. 3. Gebėti organoleptiškai įvertinti maisto produktų kokybę, paruošti žaliavas gamybai. 4. Žinoti dokumentus naudojamus konditerijos cecho apskaitoje, gebėti atlikti pagrindinius paskaičiavimus. 5. Laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų. 6. Žinoti darbo ir asmens higienos taisykles, RVASVT sistemos įdiegimo reikalavimus. 7. Žinoti savo teises ir pareigas, materialinės atsakomybės pagrindus sudarant darbo sutartį. 8. Sugebėti taikyti puošybos elementus skirtingiems konditerijos gaminiams. 9. Gebėti skaityti konditerijos gaminių ruošimo receptūras naudotis žodynais. 10. Mokėti naudotis programine įranga. 11. Gebėti kultūringai elgtis darbo vietoje, visuomenėje. 12. Žinoti verslumo pradmenys 13. Žinoti darbuotojų saugą ir aplinkosaugą.