Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno technologijų mokymo centras

Identifikatorius

88888880888310

Pavadinimas anglų kalba

Kaunas Education Center of Technologies

Kodas

306139604

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kautech istatai.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Kaunas, V. Krėvės pr. 114

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 314105, www.kautech.lt, centras@kautech.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Kauno technologijų mokymo centras

Kaunas, V. Krėvės pr. 114+370 37 314105
centras@kautech.lt
www.kautech.lt

Kauno technologijų mokymo centro statybos ir paslaugų skyrius

R. Kalantos g. 80, Kaunas+370 37 314105
centras@kautech.lt

Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos skyrius

Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r. sav.+370 37 314105
centras@kautech.lt
www.kautech.lt