Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inspekta Con, UAB

Identifikatorius

88888880867581

Pavadinimas anglų kalba

JSC ,,Inspecta Con"

Kodas

305674618

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-12-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Istatai INSPEKTA CON.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Vilnius, Girulių g. 10, LT-12112

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 6 5267256, www.inspekta.eu/lt, info@inspekta.eu

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Jevgenijus Vasiljevas, Fizinis asmuo
Inspekta Group, UAB, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos